Vážení používatelia našej online učebne máme tu pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu spohodlniť učenie sa z online výučbových obsahov:

Ako používať online učebňu: Výučbové obsahy našej online učebne sú vytvorené ako takzvané webové aplikácie. Ich výhodou je, že nemusíte nič inštalovať a obsahy sa spúšťajú priamo vo webovom prehliadači po prihlásení sa. Postačí vám aj priemerné pripojenie na internet.

Úvodná stránka – Predmety a témy  Všetky výukové aplikácie (témy) sú štruktúrované do predmetov, ktorých kompletný prehľad vidíte na úvodnej stránke online učebne tu: Úvodná stránka online učebne. Témy sú do predmetov zaradené na základe tématickej príbuznosti.

Vyhľadávanie tém: Kliknite na názov zvoleného predmetu. Rozbalí sa vám strom výukových aplikácií (tém), ktoré daný predmet obsahuje.

Otváranie tém a spúšťanie výukových aplikácií: Ak nájdete požadovanú aplikáciu (tému) vo zvolenom predmete, kliknite na ňu. Zobrazí sa stránka témy, ktorá obsahuje krátky popis a obsah, ktorý výuková aplikácia (téma) obsahuje. Kliknite na tlačidlo Vstúpiť. Aplikácia sa načíta do samostatného okna,

Práca s obsahmi aplikácií: Výukové obsahy sú multimediálne a pracujte s nimi interaktívne. Používajte buď navigáciu v dolnej časti  aplikácie, alebo využite vľavo hore možnosť rozbalenia zvislého menu, kde si vyberiete akýkoľvek obsah preskokom kamkoľvek v aplikácii.

Jednoduché problémy načítania aplikácií a ich riešenie: Na niektorých počítačoch alebo smartfónoch môžu nastať tieto tieto špecifické situácie:

  • Otváraná výučbová aplikácia sa počas načítavania zasekne a nepokračuje (na bielej obrazovke dlhší čas vidíte iba otáčajúce sa koliesko loadera). Riešenie je veľmi jednoduché – nečakajte viac než 10 sekúnd a nenačítanú aplikáciu zavrite kliknutím na ikonku Zavrieť vpravo hore v okne a opäť otvorte tú istú aplikáciu opätovným kliknutím na tlačítko Vstúpiť. Aplikácia sa už načíta prakticky ihneď. Weebový prehliadač si vašu voľbu zapamätá ako chcenú, časť dát si uloží do vyrovnávacej cache pamäte a ďalšie otváranie už aplikácií bude prebiehať oveľa svižnejšie.
  • Otváraná výučbová aplikácia sa neotvorí presne v strede obrazovky, ale je mierne posunutá, najčastejšie mierne smerom vpravo dole. V tom prípade napríklad nevidíte časť spodných obsahov alebo aj dolný playbar aplikácie. Riešenie je opäť jednoduché – vykonajte ktorýkoľvek z týchto dvoch krokov. 1. Kliknite na ikonku Vycentrovať, ktorá je vpravo hore v okna. Aplikácia sa vystredí. 2. Rýchlym spôsobom viete aplikáciu vycentrovať aj tak, že stlačíte klávesu F11, čím prepnete zobrazenie v prehliadači na celú obrazovku (Full screen). Opätovným stlačením F11 tento náhľad vypnete.

V prípade iných problémov alebo potreby pomoci a podpory nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať!

info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003