Naše odborné vzdelávania v cestnej doprave realizujeme modernými formami a prostriedkami, plne v súlade s postupmi a smernicami EÚ o využívaní elektronických technológií a inovačnom tzv. zmiešanom učení sa v cestnej doprave (kombinované vzdelávanie). Okrem klasických bežných prezenčných školení, aké už istotne poznáte, preto ponúkame aj inovatívne online školenia s lektorom alebo, ak by vám vyhovoval samostatný celoročný prístup k školeniam v online učebni, môžete využiť dištančné ročné licenčné prístupy do našej robustnej online učebne. Kombinácie všetkých metód sa nám v takmer 20-ročnej vzdelávacej praxi mimoriadne osvedčili.

1. Klasické PREZENČNÉ ŠKOLENIA V UČEBNI

Klasické prezenčné stretnutia v učebni v Košiciach, v našom školiacom stredisku pre cestnú dopravu v Košiciach. Plne vybavená učebňa poskytuje priestor až pre 25 účastníkov. Samozrejmosťou je u nás ochota, individuálny prístup, flexibilné podmienky realizácie, prispôsobenie termínov.

2. Inovatívne ONLINE ŠKOLENIA NAŽIVO S LEKTOROM

V tejto forme ide o klasické prezenčné vzdelávanie tak, ako keby sme boli v učebni, akurát nesedíme v spoločnej miestnosti, ale výučba prebieha v reálnom čase, cez internet, pomocou programu Google Meet naživo. Lektor a účastníci si dohodnú rozpis online stretnutí a vzdelávanie následne prebieha naživo. Výhodné riešenie najmä pre vzdialenejších účastníkov, alebo pracovne či rodinne zaneprázdnených, ktorí v tejto verzii nemusia nikam cestovať a predsa sú organizovaní a vzdelávaní, akoby boli na klasickom stretnutí v učebni.

3. Samostatné DIŠTANČNÉ  ŠKOLENIA V ONLINE UČEBNI (elearning)

Samostatné ročné licenčné prístupy do online učebne pre dopravné firmy, školiace strediská, autoškoly a individuálne osoby. Objednaním ročného licenčného prístupu (firemný alebo individuálny) získate prístup do online učebne do zvolených Predmetov. Obsahy online učebne používate voľným spôsobom, podľa vašich zvyklostí a zámerov. Firemné licenčné prístupy vás oprávňujú k premietaniu obsahov na projektore v učebni, pričom meno a heslo môžete poskytovať aj svojim zamestnancom k štúdiu na doma, dovzdelávaniu, opakovaniu učiva, testovaniu atď.

4. Odborné CERTIFIKÁCIE A TESTOVANIE

Certifikácie vedomostí a zručností sú digitálne testovania a overovania, ktorých cieľom je ich hĺbkové overenie, na základe ktorého vystavujeme osvedčenia o certifikovanej skúške. Vhodné pre firemných klientov ako vstupné školenia pre zamestnancov, či priebežné rozširujúce školenia, ale aj pre individuálnych klientov, ktorí získajú certikát potvrdzujúci ich vedomosti, zručnosti a spôsobilosti.

5. Kombinovanie všetkých metód

Najčastejšou realizáciou bývajú zmiešané, teda kombinované formy vyššie spomenutých možností. Tie poskytujú maximálnu flexibilitu a variabilitu riešení a ponúkajú vám pri vzdelávaní vysoký komfort a riešenia na mieru. Kombinované vzdelávanie v systéme eDOPRAVCA.sk je plne v súlade s postupmi a smernicami EÚ o využívaní elektronických technológií a inovačnom tzv. zmiešanom učení sa v cestnej doprave. Viac informácií nájdete tu: >> Kombinované vzdelávanie – podrobné možnosti a postupy

Podporné služby pre firemných klientov

  • plná telefonická technická podpora (8.00 – 22.00 hod.),
  • možnosť vytvoriť a nasadiť kurzy do online učebne aj z vašich podkladov,
  • možnosť ľubovoľne upravovať / dopĺňať / prepracovávať naše existujúce online školenia o vaše vlastné témy – tvorba vlastných súkromných predmetov,
  • iné vaše požiadavky.

Doplnkové služby pre firemných klientov

  • Online FB podpora – formou uzavretej klientskej skupiny, v ktorej si naši klienti aj partnerské školiace strediská naživo vymieňajú otázky a odpovede, rady a iné užitočné informácie pre dennú prax,
  • Mobilná aplikácia pre vodičov na cesty – všetci vodiči našich klientov, dopravných spoločností a partnerských školiacich stredísk obdržia prístup na stiahnutie mobilnej aplikácie – praktickej pomôcky na cesty. Vodiči a ostatní mobilní zamestnanci v nej nájdu rýchly prístup k aktuálnym legislatívam v cestnej doprave.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk