Portál eAKADÉMIA.sk je komunitné prostredie pre používateľov odbornej predmetovej sekcie pre stredné školy dopravné, stredné odborné školy a stredné školy so študijnými odbormi v cestnej doprave, v rámci našej online učebne Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave (www.jvscd.sk). Predmetným školám poskytujeme vzdelávacie služby online učebne v dvoch základných pilieroch:

  • Výučbové obsahy – v online sekcii máme hotových 420 online výučbových aplikácií v ucelenom systéme pre všetky zákonne povinné kurzy – vodičské, karty KKV či odborná spôsobilosť v cestnej doprave, povinné preškolenia a odborné doškoľovanie. Obsahy tvoria výučbové prednášky, opakovacie aplikácie, testy, videoseriály, animácie a iný bohatý multimediálny výučbový materiál.
  • Správa a riadenie výučby – náš vzdelávací systém umožňuje vytváranie tried a žiackych kont pre jednotlivých žiakov, ktorým je možné zadávať rôzne výučbové úlohy a sledovať v učiteľskom konte absolvovanie a plnenie.

Každá škola bude mať zriadené samostatné triedy a môže využívať buď naše hotové výučbové aplikácie, prípadne vlastné obsahy vašich učiteľov, ktoré konverzujeme na vzdelávacie balíčky SCORM alebo xAPI a nasadíme do systému pre používanie..

Prihláška / Objednávka – eAKADÉMIA.sk

Ak by ste o digitalizáciu vzdelávania vo vašej škole mali záujem, kontaktujte nás. Navštívime v dohodnutý čas vašu školu a prezentujeme riešenie pre komplexné celoročné online vzdelávanie ale aj riadenie a správu výučby, prípravu na skúšky, dobiehanie učiva, testovanie a podobne. V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér tel. 0948 203 003 info@eakademia.sk www.eakademia.sk