Slovenská republika v súčasnosti formou dotácií, hradených z prostriedkov EÚ, poskytuje možnosti vzdelávať sa a získať, prehĺbiť, alebo rozšíriť si kvalifikáciu, o ktorú prejavíte záujem. Pre nezamestnaných uchádzačov (UoZ) je tu projekt KOMPAS+ a pre zamestnaných záujemcov o získanie práce alebo rozšírenie kvalifikácie, zasa projekt NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! (ZoZ). Realizujú sa cez úrady práce. Vyberte si:

MOŽNOSŤ č. 1: Bezplatné kurzy KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ)

Táto možnosť je určená pre všetkých NEZAMESTNANÝCH ZÁUJEMCOV (uchádzačov o prácu evidovaných na Úrade práce) o rekvalifikačné akreditované vzdelávanie, hradené Úradmi práce prostredníctvom projektov rekvalifikácie KOMPAS+.

MOŽNOSŤ č. 2: Bezplatné kurzy pre zamestnaných a iných záujemcov o nové zamestnanie (ZoZ) – projekt NESTRAŤ PRÁCU VZDELÁVAJ SA!

Táto možnosť je určená pre všetkých ZAMESTNANÝCH A INÝCH ZÁUJEMCOV na Slovensku (študenti, dôchodcovia, zamestnaní atď.). Úrad práce rozbehol projekt podpory a rozšírenia alebo zmeny kvalifikácie pre všetkých ZAMESTNANÝCH pod názvom NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! Ak si chcete prehĺbiť, rozšíriť alebo zmeniť prácu a odbornosť, neváhajte a kontaktujte nás. Tento projekt je určený pre zamestnaných a teda nie je podmienkou byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie (pre nezamestnaných slúži naďalej projekt KOMPAS+). Viac info: ÚPSVaR > Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

MOŽNOSŤ č. 1: Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez KOMPAS+ (UoZ)

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľné formuláre PDF, ktoré obsahujú oficiálne tlačivo Požiadavky na kompetenčný kurz, vydané ÚP, naše potvrdenie o akreditácii a Prihlášku na kurz / štúdium.

POSTUP:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo časť B, Požiadavky na kompetenčný kurz KOMPAS+ tu:
>> Požiadavka KOMPAS-od-01.01.2023

Tlačivo Požiadavky obsahuje časť B:

  • V časti B vyplňte iba vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@eakademia.sk.
  • Následne, časť B vám potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju späť emailom k podaniu pre ÚP.
  • K nami potvrdenej časti prihlášky B doložíte dovyplnené ostatné časti + ostatné prílohy a odovzdáte dokumenty na vašom Úrade práce, pre schvaľovanie (v termíne najmenej 15 dní pred začiatkom vzdelávania),
  • Po schválení nám osobne, skenom cez email, alebo poštou doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce)
  • Prezenčné časti výučby prebiehajú v učebni v biznis centre ASTON Building na Werferovej 1 v Košiciach na 1. poschodí (vpravo) alebo prezenčne online stretkom.

MOŽNOSŤ č. 2: Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez projekt NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! (ZoZ)

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľný formulár Prihlášku na kurz / štúdium.

POSTUP:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo Žiadosť o poskytnutie príspevku ZoZ tu:
>> Žiadosť o poskytnutie príspevku ZoZ_2023

Tlačivo Požiadavky obsahujú časti: 1 a 2,

  • V časti 1 vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@eakademia.sk,
  • V časti 2 vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju späť emailom k podaniu pre ÚP.
  • K nami potvrdenej časti prihlášky 2 doložíte dovyplnenú časť 1 + ostatné prílohy a odovzdáte dokumenty na vašom Úrade práce, pre schvaľovanie (v termíne najmenej 21 dní pred začiatkom vzdelávania),
  • Po schválení nám osobn, poštou alebo skenom v maily doručíte Potvrdenie pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce)
  • Prezenčné časti výučby našich akreditovaných kurzov a semestrálnych vzdelávacích programov prebiehajú v učebni v biznis centre ASTON Building na Werferovej 1 v Košiciach na 1. poschodí (vpravo) alebo prezenčne online stretkami.

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame, zavoláme obratom!)
info@eakademia.sk