Portál eAKADÉMIA.sk je komunitné prostredie pre používateľov odbornej predmetovej sekcie pre stredné školy dopravné, stredné odborné školy a stredné školy so študijnými odbormi v cestnej doprave, v rámci našej online učebne Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave (www.jvscd.sk). JVSCD.sk tvoria komponenty: eDopravca.sk, eAutoškola.sk, eVodič.sk a eAkadémia.sk

Výhody nášho systému vzdelávania:

  • VŠETKY ŠKOLENIA NA JEDNOM MIESTE, NAVŽDY a NONSTOP (ročný balík eDOPRAVCA.sk) – V našom vzdelávacom systéme získate pre seba a svojich zamestnancov trvalé kontá a vlastnú firemnú online triedu, v ktorej sa budú uchovávať všetky záznamy zo zákonne povinných aj opakovaných školení a v prípade kontroly zo strany štátnych orgánov a inštitúcií ich viete hodnoverne preukázať. Naviac, ku všetkým školeniam budete mať nepretržitý prístup a v prípade potreby sa môže ktokoľvek z vašich zamestnancov pripravovať z odborných spôsobilostí v cestnej doprave, na kurzy KKV alebo na vodičák v autoškole, či iné odborné školenie v ponuke. V odbornej praxi sa tomuto prístupu hovorí tzv. Koncept trvalo sa učiacich spoločností. 
  • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
  • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S ročným balíkom eDOPRAVCA.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na zákonné vzdelávanie, než doposiaľ.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@eakademia.sk
www.eakademia.sk

Štruktúra nášho systému:

Portál eAKADÉMIA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

  • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
  • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
  • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), 
  • eAKADÉMIA.sk – (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre dopravné školy),
  • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)

Zároveň vydávame online magazín:

  • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).