POKYNY:

  • Ak vypĺňate objednávku ako súkromná osoba (individuálny klient), vyplňajte meno a priezvisko, bydlisko, telefón a email. V kolónkach IČO, DIČ a IČ DPH uveďte nuly.

  ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

  Názov školy / Meno a priezvisko:
  Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, PSČ)
  IČO:
  DIČ:
  Platca DPH: ánonie
  IČ DPH:
  Zodpovedná osoba:
  Telefón:
  Email:
  ZVOĽTE SI PRODUKT:
  Typ produktu:
  Typ klienta súkromná osobaškola
  Už ste našim klientom? ánonie
  Súhlasím s licenčnými podmienkami** ánonie

  >> Prečítať licenčné podmienky

  Poznámka pre nás:

  * Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@jvscd.sk.
  ** Objednaním ročnej Licencie alebo Prístupu vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

  VIAC INFO:
  Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
  tel. 0948 203 003
  email: info@eakademia.sk