POKYNY:

  • Ak vypĺňate objednávku ako súkromná osoba (individuálny klient), vyplňajte meno a priezvisko, bydlisko, telefón a email. V kolónkach IČO, DIČ a IČ DPH uveďte nuly.

  ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

  Názov školy / Meno a priezvisko:

  Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, PSČ)

  IČO:

  DIČ:

  Platca DPH:

  ánonie

  IČ DPH:

  Zodpovedná osoba:

  Telefón:

  Email:

  ZVOĽTE SI PRODUKT:

  Typ klienta

  súkromná osobaškola

  Už ste našim klientom?

  ánonie

  Súhlasím s licenčnými podmienkami**

  ánonie

  >> Obchodné podmienky, GDPR, Cookies

  Poznámka pre nás:

  * Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@jvscd.sk.
  ** Objednaním ročnej Licencie alebo Prístupu vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

  VIAC INFO:
  Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
  tel. 0948 203 003
  email: info@eakademia.sk