ŠKOLENIE BOZP, OPP | Školenia zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

Školenie poskytujeme v spolupráci s autorizovaným zmluvným dodávateľom, podľa schváleného obsahu a rozsahu a s vydaným osvedčením, v súlade s požiadavkami Národného inšpektorátu práce. Prípadne môžete našu online učebňu použiť ako online učebné elearningové prostredie so záverečným testom, pre vami zastrešované kurzy.

FORMY A CENY ŠKOLENIA:

SÚHRNNÝ PREHĽAD ODBORNÝCH ŠKOLENÍ A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE – eDOPRAVCA.sk 2022

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk